Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zaproszenie do składania ofert - Usługi rzeczoznawcy majątkowego w zakresie wyceny nieruchomości, inwentaryzacji szkicowych lokali i budynków, dokumentacji niezbędnej do uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokali Łukasz Napierała 2017-10-20 13:29:55 dodanie dokumentu
Kontrole w 2017 roku Łukasz Napierała 2017-10-20 13:13:54 edycja dokumentu
Kontrole w 2017 roku Łukasz Napierała 2017-10-20 13:04:20 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora/starszego inspektora w Ośrodku Pomocy Społecznej Łukasz Napierała 2017-10-20 12:54:34 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta w Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2017-10-20 12:53:45 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 989/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu wyboru najemcy lokalu mieszkalnego o powierzchni powyżej 80 m 2 i lokalu mieszkalnego przeznaczonego do remontu Łukasz Napierała 2017-10-20 12:50:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 987/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2017-10-20 12:49:22 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 988/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2017-10-20 12:48:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 987/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne na okres 3 lat Łukasz Napierała 2017-10-20 12:46:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 986/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Łukasz Napierała 2017-10-20 12:43:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 985/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 października 2017 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach do prowadzenia postępowań Łukasz Napierała 2017-10-20 12:35:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 984/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 09 października 2017 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji Łukasz Napierała 2017-10-20 12:34:35 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza przetarg na sprzedaż drzew na pniu Łukasz Napierała 2017-10-20 07:43:53 edycja dokumentu
Informacja o wolnych 3 stanowiskach pracy pracowników socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2017-10-19 13:22:38 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przeprowadzonego przetargu w dniu 11.10.2017r. Małgorzata Grzesiak 2017-10-19 13:01:54 edycja dokumentu
Informacja o wyniku przeprowadzonego przetargu w dniu 11.10.2017r. Małgorzata Grzesiak 2017-10-19 12:58:54 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przeprowadzonego przetargu w dniu 04.10.2017r. Małgorzata Grzesiak 2017-10-19 12:58:20 dodanie dokumentu
Kontrola przedsiębiorcy Łukasz Napierała 2017-10-18 14:48:15 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Boguszowa - Gorc z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na rok 2018 Łukasz Napierała 2017-10-18 14:38:33 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Boguszowa - Gorc z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na rok 2018 Łukasz Napierała 2017-10-18 14:36:24 usunięcie załacznika
Uchwała wraz z Obwieszczeniem Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2017 r. Łukasz Napierała 2017-10-18 14:18:11 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przeatrgu w dniu 22.11.2017 Małgorzata Grzesiak 2017-10-18 14:06:16 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przeatrgu w dniu 22.11.2017 Małgorzata Grzesiak 2017-10-18 14:05:28 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na dzień 22.11.2017 Małgorzata Grzesiak 2017-10-18 13:56:33 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym dnia 08.11.2017 Mariola Kunach 2017-10-18 08:59:57 usunięcie dokument
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym dnia 08.11.2017 Mariola Kunach 2017-10-18 08:39:49 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Boguszowa - Gorc z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na rok 2018 Łukasz Napierała 2017-10-17 16:46:06 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Boguszowa - Gorc z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na rok 2018 Łukasz Napierała 2017-10-17 16:45:50 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym w dniu 02.11.2017r. Marzena Siek 2017-10-13 13:04:44 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym w dniu 02.11.2017 Marzena Siek 2017-10-13 12:55:21 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym dnia 02.11.2017r. Marzena Siek 2017-10-13 12:22:36 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przeprowadzonego przetargu w dniu 29.09.2017r. Marzena Siek 2017-10-12 13:46:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 970/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Łukasz Napierała 2017-10-11 14:45:29 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 978/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 września 2017 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Boguszowa-Gorc z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na rok 2018 Łukasz Napierała 2017-10-11 14:42:09 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargach na dzień 15.11.2017 r. Małgorzata Grzesiak 2017-10-11 09:17:00 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 983/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 05 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2017-10-10 16:59:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 982/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 02 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego na cele nierolne na okres 5 lat Łukasz Napierała 2017-10-10 16:58:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 980/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 02 października 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Łukasz Napierała 2017-10-10 16:57:01 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 981/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 02 października 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczone Łukasz Napierała 2017-10-10 16:56:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 980/2017 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 02 października 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Łukasz Napierała 2017-10-10 16:54:15 dodanie dokumentu