Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie o naborze wniosków do zasiedlenia lokalu mieszkalnego w budynku przy ulicy Racławickiej 19 w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2017-05-24 15:14:29 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze wniosków do zasiedlenia lokalu mieszkalnego w budynku przy ulicy Racławickiej 19 w Boguszowie-Gorcach. Ewa Plebańska 2017-05-24 15:05:31 dodanie dokumentu
Ogłoszenia o przetargach i rokowaniach na sprzedaż nieruchomości w dniu 28 czerwca 2017 roku Małgorzata Grzesiak 2017-05-24 11:46:39 edycja dokumentu
Ogłoszenia o przetargach i rokowaniach na sprzedaż nieruchomości w dniu 28 czerwca 2017 roku Małgorzata Grzesiak 2017-05-24 11:38:40 edycja dokumentu
Projekt " Przedsiębiorca w sile wieku" realizowany w ramach RPO WD 2014-2020 Ewa Plebańska 2017-05-23 13:45:26 edycja dokumentu
Projekt " Przedsiębiorca w sile wieku" realizowany w ramach RPO WD 2014-2020 Ewa Plebańska 2017-05-23 12:44:41 dodanie dokumentu
Ogłoszenia o przetargach i rokowaniach na sprzedaż nieruchomości w dniu 28 czerwca 2017 roku Małgorzata Grzesiak 2017-05-22 13:09:33 edycja dokumentu
Ogłoszenia o przetargach i rokowaniach na sprzedaż nieruchomości w dniu 28 czerwca 2017 roku Małgorzata Grzesiak 2017-05-22 13:00:05 edycja dokumentu
Ogłoszenia o przetargach i rokowaniach na sprzedaż nieruchomości w dniu 28 czerwca 2017 roku Małgorzata Grzesiak 2017-05-22 12:59:55 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu pod ogród przydomowy w dniu 07.06.2017r. Marzena Siek 2017-05-22 12:44:48 edycja dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu pod ogród przydomowy w dniu 07.06.2017r. Marzena Siek 2017-05-22 12:44:24 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem pomieszczenia na cele gospodarcze w dniu 07.06.2017r. Marzena Siek 2017-05-22 12:38:24 edycja dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem pomieszczenia na cele gospodarcze w dniu 07.06.2017r. Marzena Siek 2017-05-22 12:38:02 dodanie dokumentu
Ogłoszenia o przetargach i rokowaniach na sprzedaż nieruchomości w dniu 28 czerwca 2017 roku Małgorzata Grzesiak 2017-05-22 12:01:39 edycja dokumentu
Ogłoszenia o przetargach i rokowaniach na sprzedaż nieruchomości w dniu 28 czerwca 2017 roku Małgorzata Grzesiak 2017-05-22 12:01:27 usunięcie załacznika
Ogłoszenia o przetargach i rokowaniach na sprzedaż nieruchomości w dniu 28 czerwca 2017 roku Małgorzata Grzesiak 2017-05-22 10:30:09 edycja dokumentu
Ogłoszenia o przetargach i rokowaniach na sprzedaż nieruchomości w dniu 28 czerwca 2017 roku Małgorzata Grzesiak 2017-05-22 10:28:18 edycja dokumentu
Ogłoszenia o przetargach i rokowaniach na sprzedaż nieruchomości w dniu 28 czerwca 2017 roku Małgorzata Grzesiak 2017-05-22 10:25:42 edycja dokumentu
Ogłoszenia o przetargach i rokowaniach na sprzedaż nieruchomości w dniu 28 czerwca 2017 roku Małgorzata Grzesiak 2017-05-22 10:23:31 dodanie dokumentu
Dokumenty i pliki do pobrania - przetarg/rokowania Małgorzata Grzesiak 2017-05-22 10:12:20 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc ogłasza przetarg na sprzedaż drzew na pniu Łukasz Napierała 2017-05-22 07:22:16 edycja dokumentu
Projekt " Kierunek dla Ciebie - własna firma" Ewa Plebańska 2017-05-19 13:25:54 dodanie dokumentu
Informacja o przeprowadzonym przetargu w dniu 10.05.2017r. Marzena Siek 2017-05-19 08:23:04 dodanie dokumentu
Petycja 1a/2017 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-05-18 14:26:51 edycja dokumentu
Petycja nr 1/2017 Agnieszka Oldecka-Świetlik 2017-05-18 14:22:58 edycja dokumentu
Petycja Nr 4/2017 Łukasz Napierała 2017-05-18 11:22:55 edycja dokumentu
Zakup wraz z dostawą materiałów biurowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2017-05-18 11:20:47 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 16.05.2017 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2017 w obszarze: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego Łukasz Napierała 2017-05-18 11:02:41 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Wałbrzyskiego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę Łukasz Napierała 2017-05-18 10:59:43 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przeprowadzonego przetargu w dniu 10 maja 2017 r. na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego. Małgorzata Grzesiak 2017-05-17 14:27:53 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2017 w obszarze: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego Łukasz Napierała 2017-05-16 16:11:52 dodanie dokumentu
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek będących na wyposażeniu Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2017-05-16 15:54:11 edycja dokumentu
Dostawa kolorowej kserokopiarki z oryginalnym pełnowartościowym kompletem tonerów do Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach w ramach zadania inwestycyjnego pn.:"Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego" Łukasz Napierała 2017-05-16 11:34:44 edycja dokumentu
Petycja Nr 4/2017 Łukasz Napierała 2017-05-16 11:28:25 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą tonerów i tuszy na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach Łukasz Napierała 2017-05-15 08:24:59 edycja dokumentu
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Boguszów-Gorce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych w roku 2016 Łukasz Napierała 2017-05-15 08:23:49 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargach na dzień 14.06.2017 r. Bernard Zonenberg 2017-05-12 12:55:24 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargach na dzień 14.06.2017 r. Bernard Zonenberg 2017-05-12 12:51:06 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargach na dzień 14.06.2017 r. Bernard Zonenberg 2017-05-12 12:50:42 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargach na dzień 14.06.2017 r. Bernard Zonenberg 2017-05-12 12:48:57 dodanie dokumentu